The Digleefyers!

Fra venstre: Emil Olai Tødenes (Head of Playfulness), Johanne Eikå Bergill (tidligere Art Director), Jens Petter Skaug (Daglig Leder), Arild Lindeflaten (CTO), Ida Furseth (Innholdsansvarlig)

Vårt formål:
Få team til å prestere Bedre. Sammen.

Om oss

Digleefy er et HRtech-selskap med et mål om å bygge effektive, robuste og tilpassningsdyktige team.

Vi utfordrer tradisjonelle utviklingsmetoder ved å kombinere perosnlighetsanalysen BIG-5 i kombinasjon med spillbasert læring. Vi ønsker å hjelpe team med å skape den beste versjonen av seg selv og derav bygge den beste prestasjonskulturen akkurat det teamet har mulighet. Sammen. 

Vi kombinerer escape room metodikk, forskning og empiri for å skape løsninger som er banebrytende innen HR-faget. Når du i tillegg inkluderer historiefortelling av høy kvalitet og problemløsning, resulterer det i et verktøy som sikrer teamet økt prestasjoner.

Vår historie...

I 2020 grunnla vår CEO Jens Petter og CTO Arild Digleefy med formålet om å lage et verktøy for å sikre psykologisk trygghet. Resultatet ble en digital teambasert fasilitator som alle team kan bruke for å bli bedre teammedlemmer. Fokuset er å bygge de kritiske nøkkelfunksjonene som sikrer bedre prestasjon. Det er enkelt, intuitivt og selvfasilitert. 

I løpet av to år har selskapet vokst seg større, både i antall ansatte og antall kunder. Vi har jobbet sammen med flere av de ledende ekspertene innenfor psykologi for å sikre det beste produktet. Vi har testet mye, feilet mye men lært enda mer. 

Digleefy leverer nå et produkt basert på forskning som kan hjelpe alle bedrifter rundt om i verden med å skape de beste teamene. Sammen!